Huisregels

De deelnemer van de Cableway en/of de Wavesurfer en/of de schaatsbaan verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zoals opgehangen op de locatie en beschikbaar bij de receptie.

Down Under Terras Aan Water

Onze huisregels

 • Aan het beoefenen van waterskiën/wakeboarden, schaatsen en wavesurfen zijn risico’s verbonden.
 • Het is verplicht om een geldig toegangsbandje te dragen. Bandjes dienen zichtbaar te zijn voor het personeel en dienen dus over het wetsuit gedragen worden.
 • Gebruikmaken van de Cableway en/of Wavesurfer is alleen toegestaan aan personen die in het bezit zijn van een zwemdiploma.
 • Het is verboden gebruik te maken van de Cableway en/of Wavesurfer na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
 • Deelnemer is verplicht zijn/haar veiligheid en die van derden in acht te nemen.
 • De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
 • De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheids-materiaal.
 • Het dragen van een helm en zwemvest is verplicht bij het gebruik van de Cableway.
 • Bij de Cableway is het ten strengste verboden om zonder helm en/of met gehuurde board gebruik te maken van de obstakels.
 • Deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld na gebruik in dezelfde staat te retourneren. Schade wordt op deelnemer verhaald.
 • Gebruik van de Cableway is voor kinderen van minimaal 12 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar) en de minimale lengte van 1,40 heeft.
 • Gebruik van de Wavesurfer is voor kinderen van minimaal 8 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar). Voor alle activiteiten geldt dat kinderen tot en met 12 jaar uitsluitend deel mogen nemen onder begeleiding van een volwassene.
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Down Under de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Down Under aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
 • Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.
 • Indien de deelnemer in strijd handelt met onze huisregels en/of instructies is de exploitant bevoegd om de deelnemer per direct de toegang van onze faciliteiten te ontzeggen.
 • Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer.
 • Gebruik van de Cableway, schaatsbaan en/of Wavesurfer geschiedt volledig op eigen risico. Exploitant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan. Exploitant is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer.
 • Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van exploitant evenals voor haar personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
 • Op geschillen voortvloeiende uit de huisregels of de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de exploitant.
 • Het is niet toegestaan drugs en/of zelf meegebrachte, alcoholhoudende dranken te nuttigen op het terrein van Down Under.
 • Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.
 • Het is Down Under Recreatie ten tijden van een evenement of exclusieve verhuur van de Cableway, toegestaan om de toegang tot de Cableway voor seizoenkaarthouders te weigeren (tot een maximum van 20 dagdelen). Down Under zal in dit geval tijdig via de website aangeven om welke momenten dit gaat.

LAAT JE ADVISEREN DOOR EEN VAN ONZE COLLEGA’S

Voor vragen over activiteiten kan je terecht bij info@downunder.nl en voor alle overige vragen over bijvoorbeeld arrangementen of bedrijfsuitjes kan je terecht bij sales@downunder.nl

Down Under

Scheur over het water van ons cablepark

Op het cablepark van Down Under, nabij Utrecht, kun je wakeboarden, kneeboarden, waterskiën en tuben.

Plan jouw volgende activiteit
bij Down Under

Van een spetterende wateractiviteit tot een familiedag of bedrijfsuitje. Alles is mogelijk bij Down Under.